Sac Ekimi Nasil Yapilir?

FUE yöntemlerinin farki

Saç nakli diğer adıyla saç ekimi, iki kulak arasındaki, ensenin üst bölgesinde bulunan, genetik olarak dökülmeme özelliğine sahip sık ve sağlıklı saç köklerinin, lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra uzman ekibimiz tarafından tek tek mikromotor ile alınarak, kişinin saç açıklığı olan bölgeye lateral slitlerle saç yönü doğrultusunda kanalların açılarak ekim yapılması işlemidir. Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan son saç ekimi tekniği olan Folliculer Unit Ekstraksiyonu yani FUE, hem saçı alırken hem de alınan saçı ekerken doğal sonuçlar elde etmemizi sağlayan bir saç ekimi tekniğidir. FUE ile tüm saç ekimi girişimlerinde olduğu gibi saçlı bölgeden tek tek alınan canlı saç köklerinin saçsız olan bölgeye transferinin gerçekleştirilmesi işlemidir. FUT yönteminden farklı olarak bu yöntemde Folikuler üniteler (greft) doğrudan derinin kök seviyesinden özel pançlar, mikro motorla tek tek çıkarılmasıdır. FUE’ de donör alanda neşter kullanılmaz, dikiş atılmaz ve köklerin alındığı bölgede gözle görülür bir iz kalmaz, hastaya hiçbir komplikasyon oluşturmadan, günlük yaşamından alıkoymadan saçsızlık sorunu yaşayanları yeniden saçlarına kavuşturur. FUE'de ve FUT'ta çıkarma yöntemleri farklıyken elde edilen köklerin yeni yerlerine yerleştirilmesi tamamen aynıdır.


 • FUT ile FUE yöntemlerinin arasındaki tek fark kök alımıdır. Diğer tüm aşamalar aynıdır. 
 • FUE tekniğinde kökler 1'li ile 2'li sac teli içerecek guruplar halinde çıkartılır. 
 • FUT tekniğinde toplu halde alınıp uzman ekip tarafından daha sonra 1’li ve 2’li gruplar haline getirilir. Toplu halde alındığı için de ensede küçük miktarda iz kalma olasılığı vardır.
 • Herkeste aynı estetik dikiş atılmasına rağmen bazı kişiler de doku beslenmesine bağlı olarak iz kalma olasılığı vardır.
 • FUE de enseden saç alınan bölgede hiçbir iz kalmaz.
 • Ekim yapılan bölgede de her iki teknikle de iz kalmamakta ekilen saçlar ile kendi saçlarınız arasında hiçbir fark olmamaktadır.
 • Her iki tekniktede ekim ve anestezi aşamaları aynıdır.
 • FUE (Foliküler Unite Ekstraksiyonu) saç ekimi yöntemi Dünya da saç ekimi yöntemi olarak kullanılan en son teknik olup, önceki yöntemlere göre daha doğal sonuçlar elde edilen bir yöntemdir. Türkiye bu yöntemi dünyada en iyi uygulayan ülkelerden biridir.
 • Bu yöntemde mikro motor yardımı ile özel punçhlar kullanılarak greft denilen saç kökleri tek tek alınmaktadır. Saç köklerinin yapıları yoğunluk açısından değişkenlik gösterir punch seçimi bu yoğunluğa göre belirlenir.
 • FUE (Foliküler Unite Ekstraksiyonu) Saç ekimi yönteminde tek seferde 2500-5500 greft de kadar saç kökü lınabilmektedir. Bu greft sayısı grefttin 1’li 2’li 3’lü... Yoğunluğuna göre saç teli sayısını 14000-15000 Aralığına kadar yükseltmektedir.
 • Alınacak greft sayısı hem hastanın donör alan diye tabir edilen iki kulak arkasında ki ense bölgesinin yoğunluğuna hem hastanın acık alanında ki ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlenir.
 • FUE (Foliküler Unite Ekstraksiyonu) saç ekimi yöntemin de özellikle şakak, sakal, Kaş ön yan bölgelerde ki ekimlerde daha önceki saç ekim tekniklerine göre laterasl slit tekniği ile daha doğal ekimler uygulanmaktadır.
 • FUE (Foliküler Unite Ekstraksiyonu) saç ekimi tekniğinde ense bölgesinin yeterli olmadığı durumlarda göğüs ve sırt bölgelerinden de Greft alımı yapılabilmektedir

FUE (Foliküler Unite Ekstraksiyonu) YÖNTEMİ AŞAMALARI

1. AŞAMA:

 • Süresi yaklasik 3 saattir.
 • Bu aşama saçların uzunken değerlendirilip ekim yapılacak bölgenin belirlenmesi ile başlar.
 • Bölge belirlendikten sonra saçlar 0,3mm kadar kısaltılır. Bu kısaltmanın nedeni saçların punchlar ile alına bilirliğini sağlamak içindir.
 • Saçlar kesildikten sonra greftlerin alınacağı bölge belirlenir ve lokal anestezi uygulamasına başlanılır. Lokal anestezi aşamasında hastanın isteğine göre Anestezi eşliğinde sedasyon verilerek hasta uyutulabilir.
 • Anestezi uygulamasından sonra hastanın greft yoğunluğuna göre uygun punch lar ile alım işlemine başlanılır. Bu punch seçimleri 0,6-0,7-0,8 olabilir. Bu aşamada doğru punch ve greft yönünün doğru belirlenip greftlere zarar vermeden çıkarılması önemlidir.
 • Alınan greftler özel solüsyonlarda ortamın uygun ısı derecesi ayarlanarak toplanmaktadır. 


2. AŞAMA:

 • Süresi ortalama 1 saattir.
 • Greftler alındıktan sonra hastanın Saç Ekimi yapılacak bölgesi hasta ile beraber değerlendirilerek belirlenir. Bu değerlendirme sonrasında çizgi belirlenir.
 • Ekilecek alana lokal anestezi  uygulaması yapılır. Bu aşama ilk aşamada olduğu gibi sedasyon seçeneği uygulanabilir. Lokal anestezi yapıldıktan sonra kanal açma işlemi başlar.
 • Bu aşama ekim sonrası saçların doğal görünümü belirleyen bir aşamadır. Ekilecek saçların yönü, yoğunluğu bu aşamadaki kanallar ile belirlenir.
 • Kanal açarken varsa diğer dökülmeyen saçlar referans alınır yoksa hastanın isteği ve açık alanın anatomik yapısına uygun kanal yön uygulaması gerçekleştirilir.
 • Kanalların sıklık derecesi ekim sonrası saç ekimi yapılan bölgenin dolaşım bozukluğu yaşanmayacak bir sıklıkta olması gerekmektedir. Bu sıklık doğru ayarlanmadığı takdirde free denilen ekim sonrası kaybedilen saçların sayısı artabilir.
 • Kanal açılırken kullanılacak slit alınan greftlere uygun bir şekilde belirlenmelidir. Büyük olması saç diplerinde çukurluklara gereğinden küçük olması ekim aşamasında greftlerin zarar görmesine neden olmaktadır.
 • Saç Ekimi yaptıran hastalarda görülen 3 temel olumsuz görüntü saç çizgisinde ki doğal olmayan görüntü, saçların dik bir şekilde çıkması ve diplerindeki oluşabilecek çukurluklar bu aşamada engellenebilir.
 • Kanal aşaması bittikten sonra ihtiyaç ve yemek molası verilir ortalama 30 dk. dır

  3. AŞAMA:
 • Süresi ortalama 4 saattir.
 • Bu aşama işlemin son aşamasıdır. Alınan greftler köklerin alınma sırasına göre dizilir ve ekim önceliği ona göre belirlenir.
 • Greftler doğal görünüm açısından tekli greftler 1.ve 2.sıralara çoklu greftlerin arkalarına konularak ekim işlemi gerçekleştirilir. Bu aşamada kökleri ekim penseti yardımı ile doğru noktalarından tutarak ekim işlemine dikkat edilmelidir.
 • Ekim işlemi sonlandıktan sonra hastanın pansumanı yapılır ve ekim işlemi tamamlanmış olur. 

Fue Yönteminin Avantajları
 • Dikiş kesinlikle gerektirmez.
 • Bisturi kulanılmaz.
 • Yara izi kesinlikle bırakmaz dışardan herhangi bir şey gözle gözükmez.
 • Hem kadınlara hem de erkeklere kesinlikle uygulanabilir.
 • İyileşme süreci çok kısadır. Operasyondan hemen sonra hemen normal aktivitelere baslanabilir
 • Sonuçlar çok daha doğaldır.
 • Kaş ve sakalların zamanla yeniden oluşturulması.
 • Estetik cerrahi yüzeysel olduğundan kısa süreler içinde birkaç uygulama yapılabilinir olması.
 • Verici bölge kısıtlaması olmamasından dolayı alıcı bölgelerde istenilen yoğunluğa erişilebilmesi.

Saç Çizgisi

Her İnsanın yüz hatları kendine has özelliklere sahiptir. Saç ön çizgisi alın yapısını belirleyen çok önemli bir görsel özelliktir. Saç çizgisi hastanın alın ve yüz genel yapısına uygun bir şekilde hasta ile istişare ederek verilmelidir.Eurasia Hair  bu konuda özel eğitim almış uzmanlar ile çizgi belirleme işlemini uygulamaktadır.


DOĞAL SAÇ EKİMİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 • Kişinin ön çizgisi belirlenirken saçın açıklığı, donör alandan alınabilecek kök sayısı, kişinin yaşı ve beklentilerine uygun bir çizim yapılmalıdır.
 • Saç köklerinin beslenmesi ve alınan greftlerin zarar vermeden yerleştirilmesi için, mikro kesiklerin (kanallar) greftlerin çapına uygun olmalıdır.
 • Kanal açarken alınan greftlerin boyuna uygun kanallar açılmalıdır. Ekim sonrası köklerin beslenmesi çok önemlidir.

Bir ekimin doğal olduğu en çok saç ön çizgisi, saçların çıkış yönü ve saç köklerinde herhangi bir çukurluğun olmaması ile anlaşılmaktadır. Erkeklerde ön çizgide bilinen C şeklindeki çizgi her hastaya özel şekillenmektedir. Doğal bir ekim için bu kriterlere uygun ekim yapılmalıdır.

Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin+49 30 - 405 274 06+49 176 - 329 142 09info@eurasia-hair-transplant.de